BENGKEL PENULISAN ISLAM

BENGKEL PENULISAN ISLAM TARIKH & TEMPAT: Belum ditetapkan dalam waktu terdekat.

Thursday, July 26, 2018

PROSEDUR MENERBITKAN BUKU BERSAMA GALERI ILMU SDN. BHD.

PROSEDUR MENERBITKAN BUKU BERSAMA GALERI ILMU SDN. BHD.

PENGHANTARAN PROPOSAL (KERTAS CADANGAN)

1. Untuk memudahkan sesebuah karya dinilai kesesuaiannya untuk diterbitkan, Galeri Ilmu menggalakkan penulis menyediakan proposal terlebih dahulu dan menghantarkannya melalui e-mel. Proposal membolehkan editor menilai aspek-aspek berikut:
- Kesesuaiannya dengan dasar penerbitan Galeri Ilmu yang komited menerbitkan bahan bacaan Islami yang membina minda Mukmin, mendidik jiwa atau sebagai panduan beramal.
- Selari dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah.
- Kesesuaiannya dengan kategori buku yang sedang menjadi tumpuan Galeri Ilmu.
- Kekuatan isi keseluruhan.
- Kelainannya dengan buku seumpamanya yang ada di pasaran.
- Nilai tarbiah (didikan) yang dimasukkan atau yang mendasari karya.
- Kekuatan susunan bab-bab.
- Kekuatan gaya olahan.
- Kekemasan tatabahasa, ejaan dan tanda bacaan.

Dengan adanya proposal, sekiranya idea buku itu diterima dan diluluskan, penulis boleh meneruskan penulisan manuskrip hingga selesai. Sebaliknya jika ia ditolak, penulis boleh mencuba menulis proposal yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan kehendak Galeri Ilmu berbanding proposal bukunya yang ditolak itu. Membaiki proposal lebih mudah daripada membaiki manuskrip penuh.

2. Proposal hendaklah disertakan surat iringan (cover letter) dan mesti mengandungi:
Judul sementara (working title).
Kandungan sepintas lalu.
Senarai bab-bab.
Anggaran jumlah halaman; berdasarkan jenis font Times New Roman, 12 poin dan langkau sebaris (double spacing).
Anggaran tempoh siapnya manuskrip.
Kekuatan dan kelebihan buku.
Perancangan penulis untuk membantu aktiviti promosi, pengedaran dan jualan bukunya.
Buku-buku saingannya di pasaran.
Dua contoh bab yang lengkap.
Biodata ringkas penulis.


3. Proposal hendaklah die-melkan kepada:
(Buku agama) Zakaria – zakaria@galeriilmu.com.my 
(Buku motivasi) Hj Wan Azmin – wanazmin@galeriilmu.com.my
(Buku Puris) Amir – hamzah125@gmail.com
Cc kepada:
Zakaria Sungib – zakaria@galeriilmu.com.my


KELULUSAN PROPOSAL

1. Apabila proposal diluluskan untuk diterbitkan, Pengurus Perolehan atau editor berkenaan akan menge-melkan surat tawaran atau surat ‘setuju terbit’ kepada penulis; sebagai tanda kesediaan Galeri Ilmu untuk menerbitkan karya itu.

2. Surat ‘setuju terbit’ itu juga menyatakan:
Batas tarikh (deadline) untuk penulis menyempurnakan penulisannya.
Terma-terma umum perjanjian yang merangkumi kadar royalti, kekerapan bayaran royalti, tempoh kontrak dan diskaun untuk penulis apabila membeli bukunya sendiri dan buku-buku lain terbitan Galeri Ilmu.

PENGHANTARAN MANUSKRIP MELALUI E-MEL

1. Manuskrip mestilah ditulis menggunakan bahasa Melayu standard. Dalam masa yang sama, Galeri Ilmu menggalakkan penggunaan bahasa mudah yang sesuai untuk pembaca awam dan tidak menggalakkan penggunaan bahasa akademik.

2. Manuskrip yang mengandungi ayat al-Quran mesti disertakan terjemahannya serta nama surah dan bilangan ayat. Manakala hadis hendaklah disertakan terjemahannya dan perawi/atau nombor hadis.

3. Manuskrip yang dihantar kepada editor mestilah manuskrip yang telah disemak sendiri (dibuat self-editing) oleh penulis. Manuskrip itu mestilah seboleh mungkin bersih daripada kesalahan ejaan, kesilapan tanda bacaan dan kesilapan tatabahasa.

4. Manuskrip hendaklah ditaip dengan format berikut:
Font Times New Roman.
12 poin.
Langkau sebaris (double spacing).

5. Softcopy manuskrip perlu diemelkan kepada editor. JIKA DIMINTA OLEH EDITOR menghantarkan hardcopy, ia hendaklah dihantar ke alamat berikut:
Pengurus Perolehan Buku
Jabatan Penerbitan Galeri Ilmu Sdn. Bhd.
Astana Karya, No. 44 Jalan Pekaka 8/3,
Seksyen 8, Kota Damansara,
47810 Petaling Jaya, Selangor.

6. Bagi manuskrip yang sampai di meja editor tanpa didahului oleh proposal, ia akan dinilai kesesuaiannya untuk diterbitkan. Editor akan memberikan maklum balas kepada penulis sama ada manuskripnya diterima atau ditolak dalam tempoh sekitar 30 hari hingga tiga bulan, insya-Allah. Jika selepas tempoh itu belum ada sebarang berita atau maklum balas diterima, penulis disarankan menanyakan status manuskripnya kepada editor berkenaan.

7. Manuskrip yang sampai di meja editor dianggap draf muktamad daripada penulis. Bagaimanapun, jika editor mendapati ada penambahbaikan yang perlu dibuat sebelum proses suntingan dan reka letak, editor akan memaklumkannya kepada penulis. Namun, penulis tidak dibenarkan membuat tambahan pada manuskrip yang sudah berada di peringkat suntingan dan reka letak (layout). Ini bagi menjaga kelancaran urusan penerbitan dan jadual cetak.

8. Bagi buku yang dicadangkan untuk diisi gambar-gambar foto, ilustrasi, rajah dan sebagainya daripada penulis, item-item itu hendaklah disertakan bersama penghantaran manuskrip.

9. Sebelum manuskrip dicetak, salinan naskhah akhir akan diberikan kepada penulis untuk semakan dan pembetulan. Bagaimanapun, sebarang tambahan ayat, fakta, perenggan atau bab tidak dibenarkan di peringkat ini.

10. Penulis digalakkan membuat inisiatif sendiri mendapatkan kata pengantar atau testimoni mengenai bukunya untuk dimuatkan di halaman dalam atau pada kulit buku untuk tujuan promosi.

KONTRAK PENERBITAN

1. Apabila Galeri Ilmu bersetuju menerbitkan karya penulis dan kerja pracetak telah disempurnakan, satu kontrak penerbitan akan disediakan untuk ditandatangani bersama. Melalui kontrak ini, penerbit bersetuju menerbitkan karya penulis dan penulis bersetuju menyerahkan hak penerbitan karyanya kepada penerbit untuk tempoh yang ditetapkan di dalam perjanjian.

2. Kontrak ini adalah untuk tempoh tiga tahun bermula dari tarikh buku dicetak dan akan dibaharui dari semasa ke semasa.

3. Satu salinan kontrak akan disimpan oleh penerbit manakala satu salinan lagi untuk simpanan penulis.

Disediakan oleh:
Zakaria Sungib
Penolong Pengarah Jabatan Penerbitan,
Galeri Ilmu Sdn Bhd
Kemas kini: September 2017
zakaria@galeriilmu.com.my