BENGKEL PENULISAN ISLAM

BENGKEL PENULISAN ISLAM TARIKH & TEMPAT: Belum ditetapkan dalam waktu terdekat.

Friday, November 6, 2009

Dorongan Niat Dalam Menulis

Apabila hendak menulis, penting bagi penulis agar memulakan proses berkarya dengan niat yang murni. Atau, memperelokkan niat sebelum mula menulis. Biarlah niat mengarang itu dikaitkan dengan tujuan mendapat keredhaan Allah atau menjadikannya sebagai ibadah di sisi Allah. Niatnya kerana Allah.

Ini perkara asas. Setiap sesuatu itu dinilai oleh Allah atas niat. Natijahnya juga bergantung pada niat. Kita akan mendapat apa yang kita niatkan. Apabila yang diniatkan adalah keredhaan Allah, kita akan mendapatnya. Apabila yang diniatkan semata-mata ganjaran dunia, kita juga akan mendapatnya, dengan izin Allah.

Niat dan cara kita melaksanakan apa yang diniatkan itu sama penting. Hanya apabila penulis memurnikan niat, kemudian melahirkan karya yang sesuai dengan apa yang diniatkan, barulah karya yang dihasilkan akan benar-benar menjadi aset atau harta yang kekal. Misalnya, meniatkan kerja menulis untuk mencari keredhaan Allah, kemudian menulis perkara makruf yang memberi manfaat kepada umat, mengajak umat kepada membesarkan Allah dan syariat-Nya, serta menampakkan indahnya agama Allah dalam karya.

Selagi karya itu terus memberi manfaat kepada pembaca (menambah ilmu, merangsang untuk buat baik, menyubur rasa kasih kepada Allah dan sebagainya), ia akan mengalirkan pahala untuk penulisnya walaupun selepas dia meninggal dunia. Manakala apabila bukunya diterbitkan oleh penerbit yang berorientasikan perniagaan, dia juga akan mendapat ganjaran dalam bentuk honorarium atau royalti. Royalti pula boleh diwariskan apabila penulis sudah meninggal dunia. Oleh itu, duit royalti akan terus diperolehi selagi karya itu terus dijual walaupun penulisnya sudah tidak ada.

Tidak salah bagi penulis mengharapkan ganjaran daripada usahanya menulis. Penerbit sendiri sebagai organisasi perniagaan, mengharapkan keuntungan daripada buku-buku yang diterbitkan. Maka wajarlah keuntungan itu dikongsi dengan penulis.

Bagaimanapun, apabila seseorang itu menulis semata-mata kerana wang atau nama, tanpa berusaha menjadikan karyanya itu sebagai saluran mendidik dan merawat umat, atau saluran berkongsi perkara-perkara makruf yang diredhai, dia hanya akan memperolehi apa yang diniatkannya itu. Tidak ada apa-apa lagi yang dia dapat melainkan ganjaran wang atau sekadar dikenali ramai sebagai penulis.

Menulis dengan mendapat ganjaran wang sudah menjadi entiti perniagaan pada hari ini. Namun, menulis untuk wang bukan sunnah para ulama silam, sebagaimana juga mengajar dan berceramah untuk wang bukan sunnah ulama-ulama ul-amilin.

Ulama dulu mengarang kitab untuk menyampaikan ilmu, memandaikan dan mendidik umat. Mereka menulis dengan jiwa yang benar-benar merdeka kerana tidak ada langsung niat untuk mendapatkan ganjaran wang. Yang diharapkan hanya ganjaran daripada Allah. Apabila mereka meninggal dunia, kitab-kitab mereka menjadi legasi yang ditinggalkan untuk generasi kemudian. Selepas puluhan dan ratusan tahun, kitab-kitab mereka terus dijadikan rujukan. Banyak penerbit menerbitkan semula karya-karya itu. Maka legasi para ulama itu terus bersambung dan pahala jariah untuk mereka terus mengalir, insya-Allah. Penerbit juga akan mendapat saham menyebarkan ilmu yang bermanfaat apabila diniatkan untuk keredhaan Allah.

Pada hari ini, keadaannya berbeza. Kebanyakan penerbit adalah organisasi perniagaan yang berorientasikan untung walaupun mempunyai misi memenuhi tuntutan fardu kifayah. Tidak wajar bagi penerbit untuk menerbitkan manuskrip tanpa membayar apa-apa kepada penulisnya, kerana daripada manuskrip itulah penerbit mendapat untung. Atas dasar itu, penerbit menjanjikan wang kepada penulis.

Dalam keadaan ini, sukar bagi penulis untuk benar-benar merdeka jiwanya apabila menulis. Memurnikan dan memelihara niat dalam menulis menjadi satu cabaran bagi penulis.

Dalam keadaan kita dijanjikan wang atas perkara makruf yang kita buat, wajarlah kita berusaha memurniakan niat dalam melakukannya. Dalam keadaan penulis dijanjikan honorarium atau royalti bagi menghasilkan manuskrip bukunya, wajarlah penulis berusaha memurnikan niat dalam menulis. Supaya bukan semata-mata wang yang dia dapat, tetapi perkara yang lebih murni yang diniatkannya itu.

Memang bukan mudah.

No comments: