BENGKEL PENULISAN ISLAM

BENGKEL PENULISAN ISLAM TARIKH & TEMPAT: Belum ditetapkan dalam waktu terdekat.

Thursday, April 8, 2010

Menghasilkan Buku Hasil Penulisan Bersama

Ramai orang yang mempunyai buah fikiran yang baik dan bernas tetapi tidak mampu atau tidak berkelapangan menulis. Ramai pula penulis yang kekurangan buah fikiran yang baik dan bernas untuk ditulis atau dibukukan. Maka jika dua orang ini bergabung, mereka dapat menghasilkan tulisan atau buku yang mantap. Penulis dan pemilik buah fikiran dalam kes ini, boleh menjadi penulis bersama untuk sebuah buku.

Perkara ini sudah banyak dilakukan di Barat dan sudah mula banyak buku tempatan yang mengambil konsep penulisan demikian. Malah banyak bahan ceramah dan kuliah yang kemudian dibukukan, dengan kerjasama antara penceramah dan penulis. Namun berbeza dengan di Barat, di Malaysia selalunya nama penulis tidak ditonjolkan. Yang ditonjolkan hanya nama penceramah yang bahan ceramahnya dibukukan itu.

Untuk menulis hasil buah fikiran seseorang, ia memerlukan kerjasama rapat antara pemilik buah fikiran dan penulis, sebagaimana untuk menulis pengalaman seseorang, ia memerlukan kerjasama rapat antara penulis dan orang yang hendak dibukukan pengalamannya itu. Contoh mudah adalah dalam penulisan biografi. Penulis perlu bekerjasama rapat dengan orang yang biografinya hendak ditulis itu.

Untuk menulis buah fikiran seseorang yang tidak diceramahkan, ia memerlukan sesi-sesi temubual tidak rasmi. Penulis perlu berdamping dengan orang yang buah fikirannya hendak dibukukan itu dalam beberapa sesi. Untuk itu, terlebih dahulu penulis dan pemilik buah fikiran mesti membincangkan halatuju tulisan itu dan pecahan bab-bab yang hendak ditulis secara kasar. Apa idea besar yang hendak ditulis mestilah sudah jelas, supaya tidak teraba-raba.

Penulisan bersama seperti ini adalah alternatif bagi penulis yang tidak mempunyai buah fikiran sendiri yang benar-benar bernas untuk dibukukan. Ia juga alternatif bagi orang yang mempunyai buah fikiran yang baik tetapi tidak mampu atau tidak berkelapangan menulis, untuk membukukan buah fikirannya.

Apabila buku yang ditulis bersama ini diterbitkan, kedua-dua penulis bersama ini berhak mendapat bayaran royalti mengikut peratus yang dipersetujui bersama.


No comments: